Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Η ΓΛΩΣΣΟΥ-Γ.Σουρης

μου το θύνησε η katrine μας στο τελευταιο της ποστ.. δε το βρίκα στο διαδύκτιο.. έκατσα να το πληκτρολογήσω από τα άπαντα.. να της το αφιερώσω.. και το έφερα κι εδώ να υπάρχει..

Η ΓΛΩΣΣΟΥ-Γ.Σουρης

ξέρω τα κρυφά κι εκείνου
μα κι αυτού του σαλονιού
και του κάθε καπελίνου
και του κάθε φουστανιού

ξέρω τούτος ποια ζητεί
ξέρω τούτη ποιόν γελά
τίνος γάμος και γιατί
έτσι έξαφνα χαλά

ξέρω πράγματα πω πω
που καθένας θα τρομάξη
μα δε θέλω να τα πω
ο θεός να με φυλάξη

ξέρω δα κι αφεντικά
της ψηλής κοκεταρίας
που φιλούν τα δουλικά
για γεινατι της κυρίας

αλλά ξέρω και κυράδες
που σε πείσμα του αφέντη
με κυρίους αμαξάδες
πότε πότε κάνουν γλέντη

ξέρω πράγματα πω! πω!
που καθένας θα τρομάξη
μα δε θέλω να τα πω
ο θεός να με φυλάξη!

ξέρω τούτο το αγόρι
πως ενός μπαμπά δε μοιάζει
ποια μητέρα με την κόρη
αγαπητικούς μοιράζει

ξέρω κάτι σπαθοφόροι
με τι Π ο ύ φ περνούν της ώραις
ποιοι πατέρες θεοφόροι
ανατρέφουν ψυχοκόρες

ξέρω πράγματα πω! πω!
που καθένας θα τρομάξη
μα δε θέλω να τα πω
ο θεός να με φυλάξη!

ξέρω όλη την αθήνα
και τυπώνω η μαριόλα
στο σαλόνι στην κουζίνα
σ'όλους σ'όλες και είς όλα

για να μάθω κάθε σχέσι
κάθε μια ξετσιπωσιά
αν και διόλου δε μ'αρέση
η πολλή κακογλωσσιά

ξέρω πράγματα πω! πω!
που καθένας θα τρομάξη
μα δε θέλω να τα πω
ο θεός να με φυλάξη!